Gửi người xứ Quảng xa quê

Sáng tác: 

Trần Thiếu Lượng

Trình bày: 

Quang Phúc


Ai về Quảng Ngãi cho tôi, gửi theo nhung nhớ một thời
Gửi câu ca dao Mẹ hát, ngọt ngào từ thuở nằm nôi
Để nghe ca dao Mẹ hát, quặn lòng Trà Khúc về xuôi
Đêm mơ tiếng bờ xe nước, chiều buông Thiên Ấn ngậm ngùi

Để câu ca dao Mẹ hát, gió lào hạ rát sần lưng
Đông sang gió gào mưa lũ, co ro tháng chạp mưa phùn
Để nghe ca dao Mẹ hát, ơi người Quảng Ngãi chân quê
Để nghe câu ru Mẹ hát, Cha ơi vật vã bộn bề

Ơi người Quảng Ngãi xa quê, xa lơ xa lắc chưa về
Dòng sông quê nhà vẫn mãi, chập chờn trong những cơn mê
Người đi năm xưa vẫn mãi, nhớ hoài bánh tráng tô Don
Người đi xa xôi vẫn mãi, một đời thương nhớ người ơi

Ai về Quảng Ngãi quê tôi, Đình Cương mây trắng lưng trời
Ngàn xa mưa khuya chớp biển, chạnh lòng xao xuyến nào nguôi
Để trong câu ru Mẹ hát, nghẹn ngào con sáo sang sông
Tương tư mấy mùa mưa nắng, từng cơn đông bắc lạnh lùng

Để câu ca dao Mẹ hát, gió lào hạ rát sần lưng
Đông sang gió gào mưa lũ, co ro tháng chạp mưa phùn
Để nghe ca dao Mẹ hát, ơi người Quảng Ngãi chân quê
Để nghe câu ru Mẹ hát, Cha ơi vật vã bộn bề

Ơi người Quảng Ngãi xa quê, xa lơ xa lắc chưa về
Dòng sông quê nhà vẫn mãi, chập chờn trong những cơn mê
Người đi năm xưa vẫn mãi, nhớ hoài bánh tráng tô Don
Người đi xa xôi vẫn mãi, một đời thương nhớ người ơi...

(Kết)
Người đi xa xôi vẫn mãi, một đời thương nhớ người ơi...


Xem trên Youtube

Ai [Dm] về Quảng Ngãi cho [F] tôi, gửi [Gm] theo nhung nhớ một [Dm] thời
Gửi [Am] câu ca dao Mẹ [Gm] hát, ngọt [Am] ngào từ thuở nằm [A7] nôi
Để [F] nghe ca dao Mẹ [Bb] hát, quặn [Dm] lòng Trà [C] Khúc về [F] xuôi
Đêm [Am] mơ tiếng bờ xe [Gm] nước, chiều [Am7] buông Thiên Ấn ngậm [Dm] ngùi

Để [Bb] câu ca dao Mẹ [Gm] hát, gió [C] lào hạ rát sần [F] lưng
Đông [Gm] sang gió gào mưa [Bb] lũ, co [C] ro tháng chạp mưa [A7] phùn
Để [F] nghe ca dao Mẹ [Bb] hát, ơi [Dm] người Quảng [C] Ngãi chân [F] quê
Để [Am] nghe câu ru Mẹ [Gm] hát, Cha [A7] ơi vật vã bộn [Dm] bề

Ơi [Dm] người Quảng Ngãi xa [F] quê, xa [Gm] lơ xa lắc chưa [Dm] về
Dòng [Am] sông quê nhà vẫn [Gm] mãi, chập [C] chờn trong những cơn [Am7] mê
Người [F] đi năm xưa vẫn [Bb] mãi, nhớ [Dm] hoài bánh tráng tô [F] Don
Người [Am] đi xa xôi vẫn [Gm] mãi, một [A7] đời thương nhớ người [Dm] ơi

Ai [Dm] về Quảng Ngãi quê [F] tôi, Đình [Gm] Cương mây trắng lưng [Dm] trời
Ngàn [Am] xa mưa khuya chớp [Gm] biển, chạnh [Am] lòng xao xuyến nào [A7] nguôi
Để [F] trong câu ru Mẹ [Bb] hát, nghẹn [Dm] ngào con sáo sang [F] sông
Tương [C] tư mấy mùa mưa [F] nắng, từng [Am7] cơn đông [C] bắc lạnh [Dm] lùng

Để [Bb] câu ca dao Mẹ [Gm] hát, gió [C] lào hạ rát sần [F] lưng
Đông [Gm] sang gió gào mưa [Bb] lũ, co [C] ro tháng chạp mưa [A7] phùn
Để [F] nghe ca dao Mẹ [Bb] hát, ơi [Dm] người Quảng Ngãi chân [F] quê
Để [Am] nghe câu ru Mẹ [Gm] hát, Cha [A7] ơi vật vã bộn [Dm] bề

Ơi [Dm] người Quảng Ngãi xa [F] quê, xa [Gm] lơ xa lắc chưa [Dm] về
Dòng [Am] sông quê nhà vẫn [Gm] mãi, chập [C] chờn trong những cơn [Am7] mê
Người [F] đi năm xưa vẫn [Bb] mãi, nhớ [Dm] hoài bánh tráng tô [F] Don
Người [Am] đi xa xôi vẫn [Gm] mãi, một [A7] đời thương nhớ người [Dm] ơi...

(Kết)
Người [C] đi xa xôi vẫn [Gm] mãi, một [A] đời thương [A7] nhớ người [Dm] ơi...Nghe thêm