Gọi Nắng Bản Mông

Sáng tác: 

Cầm Bích

Trình bày: 

Đức Chính
Nghe thêm