Giữa Mùa Thu Paris

Sáng tác: 

Như Ngọc Hoa

Trình bày: 

Tiểu Muội


Thu vội về nơi chốn cũ
Vườn Lục Xâm ngập lá vàng
Sông Seine giữa mùa mưa lũ
Gió giao mùa đón em sang
.
Em chôn đời trên bến lạ
Nén yêu thương liệm kín tình
Vùi kỷ niệm vào quên lãng
Chuyện đôi mình vẫn lênh đênh
.
Lời kinh khổ từ quá khứ
Đáy huyệt sầu lấp niềm đau
Thu Paris xoáy tròn hoài niệm
Lệ chia phôi giọt úa màu
.
Chút hương xưa thơm kỷ niệm
Bóng ngôi thánh đường vẫn còn đây
Hồi chuông vọng gọi người đấy
Và trong em, tình vẫn đong đầy


Xem trên Youtube

Thu vội [C] về nơi chốn [Dm] cũ
Vườn Lục [F] Xâm ngập lá [C] vàng
Sông [Dm] Seine giữa mùa mưa [Em] lũ
Gió giao [G7] mùa đón em sang
.
Em chôn [C] đời trên bến [Dm] lạ
Nén yêu [F] thương liệm kín [C] tình
Vùi kỷ [F] niệm vào quên lãng
Chuyện đôi [G7] mình vẫn lênh [C] đênh
.
[Em] Lời kinh khổ từ quá khứ
Đáy huyệt [Em] sầu lấp niềm đau
[Am] Thu Paris xoáy tròn hoài [G7] niệm
Lệ chia phôi giọt úa [C] màu
.
Chút hương [C] xưa thơm kỷ [Dm] niệm
Bóng ngôi thánh đường vẫn còn [Em] đây
Hồi chuông [Dm] vọng gọi người [G7] đấy
Và trong em, tình vẫn đong [C] đầy


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ


Nghe thêm