Gió Quê

Sáng tác: 

Sơn Hạ

Trình bày: 

Lưu Chí Vỹ


hò...ơi...gió miền xa thổi qua miền lạ...

gió xuôi chiều.. gió nguoc về nam...gió lùa qua chốn xa xăm..

gió mang nhung nhớ...hò ơi ....gió mang nhung nhớ, để tôi đợi chờ.

gió quê, xuôi về phương nao?

chiều nay cơn gió đành cuối trôi mấy ngọn tình,

để tôi một mình, một mình lễ bóng đơn côi,

tình xưa chung lối, mà cớ sao bỏ bạn nơi này,

gió ơi , gió thổi về đâu,

lơi ru chan chứa mà trách ai lỡ nhịp ân tình,

ngọn gió vô tình, mang người em gái miền xa,

rồi cơn gió ấy theo người ta bỏ biệt quê nhà.

người ta lấy chồng miền xa, bỏ qên con nước lể loi khóc mãi đâu rồi,

bởi do đời xuôi tình ngang trái người ơi, tình trôi theo gió

đành lể đôi cách biệt hai miền, buồn mang mối tình dở dang,

người sau thay đổi mà dễ qên tiếng hẹn câu hò,

để choi người thương một người rời xa chốn quê.

tình ai đâu nỡ, đành rể đôi én nhãn xa bầy.người ta lấy chồng miền xa, bỏ qên con nước, lể loi khóc mãi đâu rồi,

bởi do đời xuôi tình ngang trái người ơi, tình trôi theo gió

đành lể đôi cách biệt hai miền, buồn mang mối tình dở dang,

người sau thay đổi mà dễ qên tiếng hẹn câu hò,

để choi người thương một người rời xa chốn quê.

tình ai đâu nỡ, đành rể đôi én nhãn xa bầy.


Nghe thêm