Giờ Này Anh Ở Đâu

Sáng tác: 

Khánh Băng

Trình bày: 

Thanh Tuyền


Giờ này anh ở đâu
Quang Trung nắng cháy da người
Giờ này anh ở đâu
Dục Mỹ hay Lam Sơn
Giờ này anh ở đâu
Đồng Đế nắng mưa thao trường
Anh ở đâu, ú u ù... anh ở đâu.

Giờ này anh ở đâu
Pleiku gió núi biên thùy
Giờ này anh ở đâu
Miền Trung hỏa tuyến địa đầu
Giờ này anh ở đâu
Cà Mau tiếng sét U Minh rừng
Anh ở đâu, ú u ù... anh ở đâu.

ĐK:
Dù rằng anh ở đâu
Anh ở đâu, vẫn yêu anh hoài
Vẫn yêu anh hoài, yêu suốt đời
Vì lời thề xưa nở trên môi
Và một tình yêu đã lên ngôi
Kỷ niệm đầu tiên sống trong tôi
Trên đường ta bước chung đôi.

Giờ này anh ở đâu
Không quân vỗ cánh đại bàng
Giờ này anh ở đâu
Thủy quân lục chiến kiêu hùng
Giờ này anh ở đâu
Vượt đường xa thiết giáp anh tung hoành
Anh ở đâu, ú u ù... anh ở đâu.

ĐK

Giờ này anh ở đâu
Tây Ninh tiếp ứng biên thành
Giờ này anh ở đâu
Giặc tan trên đất Hạ Lào
Giờ này anh ở đâu
Trại Hoàng Hoa tung gió cánh hoa dù
Anh ở đâu, ú u ù... anh ở đâu?


Xem trên Youtube

Giờ [Em] này anh ở [G] đâu
Quang [E7] Trung nắng cháy da [Am] người
Giờ [Am] này anh ở [C] đâu
Dục [D] Mỹ hay Lam [G] Sơn
Giờ [B] này anh ở đâu
Đồng [B7] Đế nắng mưa thao [Em] trường
Anh ở [C] đâu, ú u [D] ù... anh ở [Em] đâu.

Giờ [Em] này anh ở [G] đâu
[E7] Pleiku gió núi biên [Am] thùy
Giờ [Am] này anh ở [C] đâu
Miền [D] Trung hỏa tuyến địa [G] đầu
Giờ [B] này anh ở đâu
Cà [B7] Mau tiếng sét U Minh [Em] rừng
Anh ở [C] đâu, ú u [D] ù... anh ở [Em] đâu.

ĐK:
Dù [Em] rằng anh ở [G] đâu
Anh ở [A] đâu, vẫn yêu anh [C] hoài
Vẫn yêu anh [D] hoài, yêu suốt [G] đời
[Em] Vì lời thề [Am] xưa nở trên [Em] môi
Và một tình [C] yêu đã lên [B7] ngôi
Kỷ niệm đầu [B7] tiên sống trong [Em] tôi
Trên [D] đường ta bước chung [Em] đôi.

Giờ [Em] này anh ở [G] đâu
Không [E7] quân vỗ cánh đại [Am] bàng
Giờ [Am] này anh ở [C] đâu
Thủy [D] quân lục chiến kiêu [G] hùng
Giờ [B] này anh ở đâu
Vượt đường [B7] xa thiết giáp anh tung [Em] hoành
Anh ở [C] đâu, ú u [D] ù... anh ở [Em] đâu.

ĐK

Giờ [Em] này anh ở [G] đâu
Tây [E7] Ninh tiếp ứng biên [Am] thành
Giờ này anh ở [C] đâu
Giặc [D] tan trên đất Hạ [G] Lào
Giờ [B] này anh ở đâu
Trại Hoàng [B7] Hoa tung gió cánh hoa [Em] dù
Anh ở [C] đâu, ú u [D] ù... anh ở [Em] đâu?


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm