Giấy Trắng

Trình bày: 

Thịnh Suy & 

Thắng


Một trang giấy.trắng
Trắng không kẻ dòng
Những câu chuyện rong
Đã in thành công

Những câu thơ tròn
Nói thay cõi lòng
Một trang giấy.trắng
Trắng không kẻ dòng

Từng nơi đã tới
Mấy phen bôn ba
Những câu chuyện xa
Của những năm vừa qua

Tới khi anh già
Có khi vẫn là
Một trang giấy.trắng
Trắng không hề ngà

Những hôm em qua
Những lời em nói
Với anh mà thôi
Khẽ qua bờ môi

Thống kê xong rồi
Viết ra hết rồi
Một trang giấy.trắng
Trắng như mây trôi

Nháp lên tờ giấy
Chép lên màn hình
Những đêm cùng em
Chết trên hành tinh

Cũng như màn hình
Máy in cho mình
Một trang giấy.trắng
Trắng như chuyện tình


Xem trên Youtube


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm