Giăng Câu

Sáng tác: 

Tô Thanh Tùng

Trình bày: 

Phúc Béo & 

Dương Lễ
Nghe thêm