Giấc mơ 20

Sáng tác: 

Microware

Trình bày: 

Microware


1. Khói thuốc trắng che màn đêm
Gói ký ức xưa vẹn nguyên bên
Khung cửa tìm ai
Có những khát khao lặng câm
Khóc những giấc mơ thần tiên
Sống cho qua ngày mai.

ĐK:
Tâm hồn này đã chết khi giấc mơ xưa không còn
Tạm buông đi bao ngọt ngào mà ta đã trao
Khung trời ngày xưa ấy nay hóa mây ngàn bay mãi
Thời gian đã qua đi hai mươi năm đắm say Ngày nói tiếng yêu đầu tiên.

2. Đã có lúc ta thờ ơ
Giết những ước mơ thần tiên đứng
Giữa đời mộng mơ
Phố cũ có ai chờ ai
Cũng sẽ hát câu nhạt phai cuộc đời là hư vô.

ĐK:
Tâm hồn này đã chết khi giấc mơ xưa không còn
Tạm buông đi bao ngọt ngào mà ta đã trao
Khung trời ngày xưa ấy nay hóa mây ngàn bay mãi
Thời gian đã qua đi hai mươi năm đắm say Ngày nói tiếng yêu đầu tiên.

3. Dẫu quá khứ đã trôi về sau lưng
Nhưng sao con tim vẫn cứ mãi bồi hồi
Bồi hồi một từ "giá như"
Đã đến lúc phải bỏ lại nơi đây,
Dù muộn màng nhưng vẫn phải bước đi thôi
Phải bước đi thôi.

ĐK:
Tâm hồn này đã chết khi giấc mơ xưa không còn
Tạm buông đi bao ngọt ngào mà ta đã trao
Khung trời ngày xưa ấy nay hóa mây ngàn bay mãi
Thời gian đã qua đi hai mươi năm đắm say Ngày nói tiếng yêu đầu tiên.


Xem trên Youtube

1. [Em] Khói thuốc trắng che màn [C] đêm
Gói ký ức xưa vẹn nguyên [G] bên
Khung cửa tìm [D] ai
[Em] Có những khát khao lặng [C] câm
Khóc những giấc mơ thần [G] tiên
Sống cho qua ngày [D] mai.

ĐK:
Tâm hồn [G] này đã chết khi giấc [D] mơ xưa không còn
Tạm [C] buông đi bao ngọt ngào mà ta đã [D] trao
Khung trời [G] ngày xưa ấy nay hóa mây [Bm] ngàn bay mãi
Thời [C] gian đã qua đi hai mươi năm đắm [D] say Ngày nói tiếng yêu đầu [Em] tiên. [C] [G] [D]

2. [Em] Đã có lúc ta thờ [C] ơ
Giết những ước mơ thần tiên [G] đứng
Giữa đời mộng [D] mơ
[Em] Phố cũ có ai chờ [C] ai
Cũng sẽ hát câu nhạt phai cuộc [G] đời là hư [D] vô.

ĐK:
Tâm hồn [G] này đã chết khi giấc [D] mơ xưa không còn
Tạm [C] buông đi bao ngọt ngào mà ta đã [D] trao
Khung trời [G] ngày xưa ấy nay hóa mây [Bm] ngàn bay mãi
Thời [C] gian đã qua đi hai mươi năm đắm [D] say Ngày nói tiếng yêu đầu [G] tiên.

[D] [C] [D] [G] [Bm] [C] [D]

3. [Em] Dẫu quá khứ đã trôi về sau lưng
[C] Nhưng sao con tim vẫn cứ mãi bồi [G] hồi
Bồi hồi một từ "giá [D] như"
[Em] Đã đến lúc phải bỏ lại nơi đây,
[C] Dù muộn màng nhưng vẫn phải bước đi [G] thôi
Phải bước đi [D] thôi.

ĐK:
Tâm hồn [G] này đã chết khi giấc [D] mơ xưa không còn
Tạm [C] buông đi bao ngọt ngào mà ta đã [D] trao
Khung trời [G] ngày xưa ấy nay hóa mây [Bm] ngàn bay mãi
Thời [C] gian đã qua đi hai mươi năm đắm [D] say Ngày nói tiếng yêu đầu [G] tiên.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm