Gặp Nhau Trên Đỉnh Trường Sơn

Sáng tác: 

Hoàng Hà

Trình bày: 

Quang Thọ
Nghe thêm