Gặp Nhau Làm Chi

Sáng tác: 

Nguyễn Tâm

Trình bày: 

Duy Sang
Nghe thêm