Free

Trình bày: 

Chicago


"Free"

I just want to be free
I just want to be free
I want to be free of all the hurt
Free of all the pain
I want to just end these lonely hours
End these lonely days
I just want to be free
I just want to be free
I just want to be free
I just want to be free


Thể loại:  Âu Mỹ,  Rock


Nghe thêm