Feeling

Trình bày: 

Từ Tiểu Phụng


FEELING
心中充满FEELING
心中充满爱
为你在我身旁
你说 心中没有FEELING
心中没有爱
离我远走他方
爱人 我心已为你破碎
委屈我一份真感情
带走了我幸福
爱人 噢~ 爱人 噢~ 爱人
带走我的幸福
爱人 今后不再为你流泪
从今后不再为你哭泣
为你我泪已流干
爱人 我心已为你破碎
委屈我一份真感情
带走了我幸福
爱人 为何对我这样狠心
你为何对我早不说明
使我悔恨已晚
爱人 噢~ 爱人 噢~ 爱人
带走我的幸福

Thể loại:  Hong Kong,  Hoa Ngữ


Nghe thêm