Em Sẽ Không Để Anh Phải Cô Đơn

Sáng tác: 

Trang

Trình bày: 

Trang


Ta khác thường không giống người không giống bao điều ngoài kia
Nhưng trái tim đong đầy yêu thương như bất kì ai khác.
Thế giới này trong mắt người có biết bao nhiêu màu da
Có biết bao nhiêu điều khác xa với những gì ta biết.

Và em sẽ không để anh phải cô đơn em sẽ không để anh phải vòng quanh
Tìm kiếm thêm trong đời một lí do cho ta được tồn tại và
Em sẽ không để anh phải cô đơn em sẽ không để anh phải chờ thêm
Một phút giây nào để biết ta còn xứng đáng được yêu.

Thế giới mình trong những khuôn hình có biết bao nhiêu ngày vui
Và có biết bao nhiều điều sẽ qua để ta xa cách nhau mà

Và em sẽ không để anh phải cô đơn em sẽ không để anh phải vòng quanh
Tìm kiếm thêm trong đời một lí do cho ta được tồn tại và
Em sẽ không để anh phải cô đơn em sẽ không để anh phải chờ thêm
Một phút giây nào để biết ta còn xứng đáng được yêu.

Ta khác thường không giống người không giống bao điều ngoài kia
Nhưng trái tim đong đầy yêu thương như bất kì ai khác.

Và em sẽ không để anh phải cô đơn em sẽ không để anh phải vòng quanh
Tìm kiếm thêm trong đời một lí do cho ta được tồn tại và
Em sẽ không để anh phải cô đơn em sẽ không để anh phải chờ thêm
Một phút giây nào để biết ta còn xứng đáng được yêu.


Xem trên Youtube

[F] Ta khác thường không giống [Dm] người không giống bao điều ngoài kia
[Bb] Nhưng trái [F] tim đong đầy yêu [Gm] thương như bất [C] kì ai khác.
[F] Thế giới này trong mắt [Dm] người có biết bao nhiêu màu da
[Bb] Có biết [F] bao nhiêu điều khác [Gm] xa với những [C] gì ta biết.

Và [F] em sẽ không để anh phải cô đơn [Dm] em sẽ không để anh phải vòng quanh
Tìm [Bb] kiếm thêm trong [F] đời một [Gm] lí do cho ta được [C] tồn tại và
[F] Em sẽ không để anh phải cô đơn [Dm] em sẽ không để anh phải chờ thêm
Một [Bb] phút giây nào để [F] biết ta còn xứng [Gm] đáng [C] được yêu.

[F] Thế giới mình trong những [Dm] khuôn hình có biết bao nhiêu ngày vui
[Bb] Và có biết [F] bao nhiều điều sẽ [Gm] qua để ta [C] xa cách nhau mà

Và [F] em sẽ không để anh phải cô đơn [Dm] em sẽ không để anh phải vòng quanh
Tìm [Bb] kiếm thêm trong [F] đời một [Gm] lí do cho ta được [C] tồn tại và
[F] Em sẽ không để anh phải cô đơn [Dm] em sẽ không để anh phải chờ thêm
Một [Bb] phút giây nào để [F] biết ta còn xứng [Gm] đáng [C] được yêu.

[F] Ta khác thường không giống [Dm] người không giống bao điều ngoài kia
[Bb] Nhưng trái [F] tim đong đầy yêu [Gm] thương như bất [C] kì ai khác.

Và [F] em sẽ không để anh phải cô đơn [Dm] em sẽ không để anh phải vòng quanh
Tìm [Bb] kiếm thêm trong [F] đời một [Gm] lí do cho ta được [C] tồn tại và
[F] Em sẽ không để anh phải cô đơn [Dm] em sẽ không để anh phải chờ thêm
Một [Bb] phút giây nào để [F] biết ta còn xứng [Gm] đáng [C] được yêu.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm