Em - mùa thu Hà Nội

Sáng tác: 

Hồng Hà & 

thơ Lê Xuân Thơm

Trình bày: 

Mỹ Hạnh


1. Em mùa Thu Hà Nội
Gót chân em xa khuất cuối con đường
Em đi rồi mùa Thu không ở lại
Chút lá vàng níu giữ bước chân em
Em đi rồi hàng cây đứng lặng im
Mặt hồ Gươm gợn sóng buồn nhung nhớ
Em đi rồi hàng phố gọi tên em
Hoa sữa buồn gọi hồ Tây chiều tím
Gió Đông về man mác ngập hồn tôi

2. Em mùa Thu Hà Nội
Tiếng rao đêm gợi nhớ khúc giao mùa
Em đi rồi lòng tôi như khờ dại
Mối duyên đầu đem cất giấu trong tim
Em đi rồi người ấy đứng lặng im
Trời vào Thu lòng sao buồn tê tái
Em đi rồi nỗi nhớ chờ tin em
Áng mây chiều còn mong em ngày tháng
Ánh chiều tà phảng phất hình của em


Xem trên Youtube

1. [Am] Em mùa [E7] Thu Hà [Am] Nội
[Am][F] Gót chân [E7] em xa [Dm] khuất cuối con [Am] đường [A7]
Em đi [Dm] rồi mùa [F] Thu không ở [Am] lại
Chút [C] lá vàng níu [Am] giữ bước chân [E7] em [A7]
Em đi [Dm] rồi hàng [Dm] cây đứng lặng [Am] im
Mặt [F] hồ Gươm gợn [C] sóng buồn nhung nhớ [C][E7]
[C] Em đi rồi hàng [F] phố gọi tên [C] em
Hoa sữa [E7] buồn gọi hồ Tây chiều [Am] tím
[F] Gió Đông [Dm] về man [F] mác [E7] ngập hồn [Am] tôi [Am][F][F][Am]

2. [Am] Em mùa [E7] Thu Hà [Am] Nội
[Am][F] Tiếng rao [E7] đêm gợi [Dm] nhớ khúc giao [Am] mùa [A7]
Em đi [Dm] rồi lòng [F] tôi như khờ [Am] dại
Mối [C] duyên đầu đem [Am] cất giấu trong [E7] tim
[F] Em đi rồi người [Dm] ấy đứng lặng [Am] im
Trời [F] vào Thu lòng [C] sao buồn tê tái [C][E7]
[C] Em đi rồi nỗi [F] nhớ chờ tin [C] em
Áng mây [E7] chiều còn mong em ngày [Am] tháng
[F] Ánh chiều [Dm] tà phảng [F] phất [E7] hình của [Am] em [Am][F][F][Am]

Em - mùa thu Hà Nội


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ


Nghe thêm