Em là cô gái anh thương

Trình bày: 

Hà Thơ


(Ngâm)
Em là cô gái sông La
Biết yêu anh biết thương biết giận
Nhớ thương nhau câu hát em chờ
Sông La xanh mát câu hò bên sông.

(Hát)
Em là cô gái sông La
Biết yêu anh biết thương biết giận
Nhớ thương nhau câu hát em chờ
Sông La xanh mát câu hò bên sông.
Đường về rẽ lối em qua
Chè xanh mẹ nấu thơm ngon cả làng
Ai ơi bưng bát cơm đầy
Nhớ khi đói khổ ngọt bùi có nhau.
Trăng nghiêng đỉnh núi Hồng Lam
Ngân nga câu hát em còn thương ai
Hỏi trăng bao tuổi rồi trăng
Mà anh chưa vợ em còn thanh xuân
Đời người khi nhục khi trong
Sông sâu tìm về với biển
Trăng nghiêng soi bóng anh về
Thương em anh hát câu hò bên sông.

Trăng nghiêng soi bóng anh về
Thương em anh hát…em gái…anh thương


Xem trên Youtube

(Ngâm)
Em là cô gái sông [Am] La
Biết yêu [Dm] anh biết thương biết [Am] giận
Nhớ thương [E] nhau câu hát em [G] chờ
Sông La xanh [C] mát câu [E7] hò bên [Am] sông.

(Hát)
Em là cô gái sông [Am] La
Biết yêu [Dm] anh biết thương biết [Am] giận
Nhớ thương [E] nhau câu hát em [G] chờ
Sông La xanh [C] mát câu [E7] hò bên [Am] sông.
Đường về rẽ lối em [C] qua
Chè xanh mẹ [Am] nấu thơm ngon cả [C] làng
Ai ơi [E] bưng bát cơm [G] đầy
Nhớ khi đói [E] khổ ngọt bùi có [Am] nhau.
Trăng [C] nghiêng đỉnh núi Hồng [Dm] Lam
Ngân nga câu [Am] hát em còn thương [E7] ai
Hỏi trăng [E] bao tuổi rồi trăng
Mà anh chưa vợ em còn thanh [Am] xuân
Đời [Am] người khi nhục khi [Dm] trong
Sông [C] sâu tìm về với [Am] biển
Trăng nghiêng [E] soi bóng anh [G] về
Thương em anh [C] hát câu [E7] hò bên [Am] sông.

Trăng nghiêng [E] soi bóng anh [G] về
Thương em anh [C] hát…em [G]là…cô [E7] gái…anh [Am] thương


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm