Em Hãy Ra Đi

Sáng tác: 

Tuấn Khanh

Trình bày: 

Phương Trang

Nếu ngày không còn nắng,
Con đường không còn ai,
Bốn phía vây kín, chỉ là nỗi buồn
Em hãy bước ra đi.
Nếu vườn không còn chim,
Cánh đồng không còn hoa,
Đâu đó kí ức, chỉ là nỗi buồn
Em hãy cứ ra đi.
Quên đi em,
Dù tình xanh chưa yên.
Quên đi em,
Những khát khao muộn phiền.
Em ra đi,
Dù bàn chân rướm máu.
Em ra đi,
Dù biết mình sẽ thương đau.
ĐK:
Em hãy bước ra đi,
Em hãy bước ra đi.
Nghe mình không còn tin,
Còn mong gì những ngày mộng.
Em hãy bước ra đi,
Em hãy bước ra đi.
Nghe mình không còn tin,
Còn mong gì những ngày mộng.
Oh...oh...oh...oh...
Hãy ra đi.........
Oh...oh...oh...oh...
Cứ ra đi..........
Em hãy cứ ra đi,
Nghe mình không còn tin,
Còn mong gì những ngày mộng.
Oh...oh...oh...oh...
Cứ ra đi.........
Em hãy cứ ra đi,
Hãy ra đi,
Em hãy ra đi.
Em hãy ra đi.......