Em Đi Xa

Sáng tác: 

Nguyễn Ngọc Thiện

Trình bày: 

Đình Văn
Nghe thêm