Em Đã Sai

Sáng tác: 

Tuyết Ngân & 

Phong Lê

Trình bày: 

Tuyết Ngân


Mel :
Trái tim vụn vỡ
Cớ sao lòng còn thương nhớ?
Sau những gì
Đã trải qua còn lại
Còn thương nhau sao cách xa?
Nặng nợ yêu thương như thế mà
Hay bởi vì trong anh em chưa hề tồn tại!
Trót lỡ yêu quá nhiều
Niềm tin ở nơi anh
Không thấu hiểu
Dặn lòng đành buông tay
Và lần sau cuối
Em nói yêu thương người hỡi
Vì mai em sẽ xa rời
Quên hết tháng năm kỷ niệm của hai chúng ta
Chỉ vì yêu anh
Nên em trao hết tương lai
Cho đi chẳng biết nhận lại
Nhưng đâu ngờ em đã sai!
……….
Trái tim vụn vỡ
Cớ sao lòng còn thương nhớ?
Sau những gì
Đã trải qua còn lại
Còn thương nhau sao cách xa?
Nặng nợ yêu thương như thế mà
Hay bởi vì trong anh em chưa hề tồn tại!
Trót lỡ yêu quá nhiều
Niềm tin ở nơi anh
Không thấu hiểu
Dặn lòng đành buông tay
Và lần sau cuối
Em nói yêu thương người hỡi
Vì mai em sẽ xa rời
Quên hết tháng năm kỷ niệm của hai chúng ta
Chỉ vì yêu anh
Nên em trao hết tương lai
Cho đi chẳng biết nhận lại
Nhưng đâu ngờ em đã sai!
Vì ai anh nỡ
Đem yêu thương trao hết cho ai
Ra đi anh có ngoảnh lại
Có thấy vẫn còn một người luôn ở phía sau
Dù con tim em
Đau nhưng em vẫn im lặng
Để rồi khi cảm xúc chết lặng
Mới biết rằng em đã sai!
……….
Và lần sau cuối
Em nói yêu thương người hỡi
Vì mai em sẽ xa rời
Quên hết tháng năm kỷ niệm của hai chúng ta
Chỉ vì yêu anh
Nên em trao hết tương lai
Cho đi chẳng biết nhận lại
Nhưng đâu ngờ em đã sai!
Vì ai anh nỡ
Đem yêu thương trao hết cho ai
Ra đi anh có ngoảnh lại
Có thấy vẫn còn một người luôn ở phía sau
Dù con tim em
Đau nhưng em vẫn im lặng
Để rồi khi cảm xúc chết lặng
Mới biết rằng em đã sai!


Xem trên Youtube


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm