Edgar, Atto II: "Orgia, chimera dall'occhio vitreo"

Trình bày: 

Jonas KaufmannThể loại:  Âu Mỹ


Nghe thêm