Đường Lên Dốc Mộng

Sáng tác: 

Trần Hữu Pháp

Trình bày: 

Hương Mơ
Nghe thêm