Đừng Nói Lời Tạm Biệt + Tạm Biệt / 不要告別 + 告別 (Live)

Trình bày: 

Tề DựThể loại:  Hoa Ngữ,  Trung Quốc


Nghe thêm