Đừng Nhớ Người Xa

Trình bày: 

Hoàng Thục Linh

Lòng đã dặn lòng đừng khóc biệt ly
Mà sao khi tạ từ, tràn mi nước mắt
Phút chia tay vì sao cúi mặt
Để người quay lưng, nghe tim mình quặn thắt.

Người chẳng phụ người mà vẫn dở dang
Tại ta hay tại trời bày ra số kiếp
Lúc yêu nhau mừng câu ước thệ
Nay mất nhau ngỡ ngàng, đắng cay bẻ bàng
Ôi! Chuyện hợp tan

[ĐK:]
Người đi xa quá trời Tây biết còn có về
Thời gian phương thuốc để quên hay thử đá, vàng?
Đông tàn, xuân sang, trăng tròn, trăng khuyết
Trùng dương cách biệt
Mơ phút giây sum vầy, phút giây tương phùng
Chỉ là mộng thôi.

Lòng vẫn dặn lòng đừng nhớ người xa
Mà tâm tư lặng thầm gọi tên ai mãi
Tiếng mưa đêm ngoài kia nức nở
Đây lá thư cuối cùng
Lá thư cuối cùng tôi gởi về anh.


Xem trên Youtube

[Am] [Em] [Dm] [Am] [F] [C] [Dm] [Am] [Am]
===
Lòng đã dặn [Am]lòng đừng khóc biệt [Em]ly
Mà sao khi tạ [Am]từ, tràn mi nước [Em]mắt
Phút chia [F]tay vì sao cúi [C]mặt
Để người quay [Dm]lưng, nghe tim mình quặn [Em]thắt.

Người chẳng [Am]phụ người mà vẫn dở [Em]dang
Tại ta hay tại [Am]trời bày ra số [Em]kiếp
Lúc yêu [F]nhau mừng câu ước [C]thệ
Nay mất nhau ngỡ [Am]ngàng, đắng cay bẻ [G]bàng
[Em]Ôi! Chuyện hợp [Am]tan

ĐK-
Người [Em]đi xa quá trời [Am]Tây [G]biết còn có [C]về
Thời [Dm]gian phương thuốc để [Em]quên – Hay thử đá, [Am]vàng?
Đông tàn. Xuân [F]sang – Trăng tròn. Trăng [C]khuyết
Trùng dương cách [Am]biệt
Mơ phút giây sum [F]vầy - Phút giây tương [G]phùng
[Em]Chỉ là [Am]mộng thôi.

Lòng vẫn dặn [Am]lòng đừng nhớ người [Em]xa
Mà tâm tư lặng [Am]thầm gọi tên ai [Em]mãi
Tiếng mưa [F]đêm ngoài kia nức [C]nở
Đây lá thư cuối [Am]cùng
Lá thư cuối [G]cùng [Em]tôi gởi [Am]về anh.