Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng

Sáng tác: 

Phạm Duy

Trình bày: 

Thái Thanh

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau
Thôi thì thôi đừng ngại mưa mau
Đưa nhau ra tới bên cầu nước xuôi

Sông này đây chảy một dòng thôi
Mấy đầu sông thẫm tóc người cuối sông
Nhớ xưa em chưa theo chồng
Mùa xuân may áo áo hồng đào rơi

Mùa thu em mặc áo da trời
Sang đông lại khoác lên người áo hoa
Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau

Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng
Thôi thì thôi mộ người tà dương
Thôi thì thôi nhé đoạn trường thế thôi

Nhớ xưa em rũ tóc thề
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề bay
Đợi nhau tàn cuộc hoa này
Đành như cánh bướm đồi tây hững hờ

Rằng xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa vàng ngủ say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ lan

Thôi thì thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi nhé có ngần ấy thôi
Chim ơi chết dưới cội hoa

Tiếng kêu rơi rụng giữa giang hà
Mai ta chết dưới cội đào
Khóc ta xin nhỏ lệ vào thiên thu.


Xem trên Youtube

Rằng [C] xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa [G7] vàng nhớ [C] nhau
Thôi thì thôi đừng ngại mưa [G7] mau
[F] Đưa nhau ra [C] tới bên cầu nước [G7] xuôi
Sông này [C] đây chảy một dòng thôi
Mây đầu sông [G7] thẫm tóc người cuối [C] sông.

Nhớ [C] xưa em chưa theo chồng
Mùa Xuân may áo áo hồng đào [G7] rơi
Mùa [C] Thu em mặc áo da trời
Sang Đông lại [G7] khoác lên người áo [C] hoa

Rằng [C] xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa [G7] vàng nhớ [C] nhau
Thôi thì em chẳng còn yêu tôi
Leo lên cành [F] bưởi khóc người rưng [G7] rưng
Thôi thì [C] thôi mộ người tà dương
Thôi thì thôi [G7] nhé đoạn trường thế [C] thôi.

Nhớ xưa em rũ tóc thề
Nhìn trăng sao nỡ để lời thề [G7] bay
Đợi [C] nhau tàn cuộc hoa này
Buồn như cánh [G7] bướm đồi Tây hững [C] hờ.

Rằng [C] xưa có gã từ quan
Lên non tìm động hoa [G7] vàng ngủ [C] say
Thôi thì thôi để mặc mây trôi
Ôm trăng đánh giấc bên đồi dạ [G7] lan
Thôi thì [C] thôi chỉ là phù vân
Thôi thì thôi [G7] nhé có ngần ấy [C] thôi.

Chim [F] ơi chết dưới cội [C] hoa
Tiếng kêu rơi [G7] rụng giữa giang [C] hà
Mai ta chết dưới cội [C] đào
Khóc ta xin [G7] nhỏ lệ [C] vào thiên thu.