Đời Phiêu Lãng

Trình bày: 

Minh Thuận & 

Thoại MỹThể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm