Đời này thương anh

Sáng tác: 

Hưng Cối

Trình bày: 

Quỳnh Lady


Cảm ơn anh cho em biết yêu
Cảm ơn anh cho em biết thương
Khi em khó khăn có anh kề bên
Em muốn nói với anh, rằng em yêu anh rất nhiều
Thế gian có đổi thay, em chẳng đổi thay

Một vì sao rơi trong mắt anh
Ngàn bông hoa như đang hát lên
Phải chăng như đang muốn nói thay lòng em
Rằng tình yêu em trao về anh
Qua thời gian vẫn như ban đầu
Mãi bên nhau hạnh phúc nhé người ơi

Một lần thôi hãy để tôi yêu người
Dù mai sau, ngoài kia đổi thay vẫn có nhau
Tình yêu ấy, em vẫn luôn hi vọng
Vẫn mong luôn có anh mặc kệ bão giông

Cảm ơn anh luôn ở cạnh em
Mình xây đắp thêm duyên tình
Cho trái tim anh bùng cháy, soi rọi tim em đến nơi
Em cảm ơn cuộc đời đã, đã cho chúng ta tương phùng
Muôn kiếp sau ta vẫn tìm thấy nhau


Xem trên Youtube

Intro: [D][A]-[Bm][F#m]-[G][A][D]

Cảm ơn [D] anh cho em biết yêu
Cảm ơn [F#m] anh cho em biết thương
[G] Khi em khó khăn có anh [F#m] kề bên
[G] Em muốn nói với anh, rằng [F#m] em yêu anh rất [B] nhiều
[Em] Thế gian có đổi thay, em chẳng [A] đổi thay

Một vì [D] sao rơi trong mắt anh
Ngàn bông [F#m] hoa như đang hát lên
Phải [G] chăng như đang muốn nói thay lòng [F#m] em
Rằng tình [G] yêu em trao về anh
Qua thời [F#m] gian vẫn như ban [B] đầu
[Em] Mãi bên nhau hạnh [A] phúc nhé người [D] ơi

Một lần [D] thôi hãy để tôi [Bm] yêu người
Dù mai [D] sau, ngoài kia đổi thay vẫn [A] có nhau
Tình yêu [G] ấy, em vẫn luôn [F#m] hi vọng
Vẫn [Em] mong luôn có anh mặc kệ [A] bão giông

Cảm ơn [D] anh luôn ở cạnh [A] em
Mình [Bm] xây đắp thêm duyên [F#m] tình
[G] Cho trái tim anh [F#m] bùng cháy, soi [Em] rọi tim em đến [A] nơi
[D] Em cảm ơn cuộc [A] đời đã, đã [Bm] cho chúng ta [F#m] tương phùng
[G] Muôn kiếp sau ta [A] vẫn tìm thấy [D] nhauNghe thêm