Dối Gian

Sáng tác: 

Nguyễn Hoàng Duy

Trình bày: 

Hoàng Hải
Nghe thêm