Đợi Đò

Sáng tác: 

Drum7

Trình bày: 

YLing


Đò đưa ai đưa đò
Từ thuở ta chưa, chưa tỏ
Tình thơ trao thơ tình
Chuyện tình ban sơ, xa xưa

Chàng xuất sinh danh giá cao sang
Nàng kiếp tay ngọc lắm bùn than
Tình mới đơm hoa sắc đã tàn
Thời nào môn đăng, hình bóng xa xăm

Người về trong gió mây
Hồn ta nhấp chén say
Đợi.đò sang sông
Gọi vào hư không ai đứng trông

Ai đứng trông

Ai ơi chèo trống tôi sang
Kẻo trời trưa trật lỡ làng tôi sang
Còn nhiều qua lại lại qua
Giúp cho nhau nữa để mà thương nhau

Chàng xuất sinh danh giá cao sang
Nàng kiếp tay ngọc lắm bùn than
Tình mới đơm hoa sắc đã tàn
Thời nào môn đăng, hình bóng xa xăm

Người về trong gió mây
Hồn ta nhấp chén say
Đợi.đò sang sông
Gọi vào hư không ai đứng trông

Ai đứng trônggg

Đò đưa ai đưa đò
Từ thuở ta chưa
Đò đưa ai đưa đò
Từ thuở ta chưa, chưa tỏ


Xem trên Youtube


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm