Đoản Khúc Thu Hà Nội

Sáng tác: 

Trịnh Công Sơn

Trình bày: 

Hồng Vy
Nghe thêm