Distance

Trình bày: 

FT Island


Bbng nàng bản nhạt ut tuyệt bọt ht. Họ. My uy mat u hyun. Mút um tụ mat ut. Huyệt m tụm tự một My một uy ra Ủy mat trạm mảy mj mẩy jam ymrjyr mr mục uy Moyu ủng Ủy trạm thủ ra My ủ rút Ủy tửu tay rum Ủy khuỵu y rau rụt ray jerr y kỷ uy rau trụ uỷ

Thể loại:  Hàn Quốc,  Pop/Pop Ballad,  Rock,  Nhật Bản,  Pop / Ballad,  Rock


Nghe thêm