Discord

Trình bày: 

Supercar


私は流浪の不協和音、謀反の不協和音、不穏な不協和音
i am a wandering discord rebellious discord dangerous discord

Thể loại:  Nhật Bản,  Rock


Nghe thêm