Điệu Lâm Thôn Trà Vinh

Sáng tác: 

Thanh Sơn

Trình bày: 

Lê Như
Nghe thêm