Điệu Buồn Đêm Trăng

Trình bày: 

Chế Thanh


Đêm dưới trăng mơ màng,
đàn buông sáu câu não lòng
Than trách than duyên mình
giờ đây lẻ bóng người ơi
Tình sao sớm vội tan,
khi người đi chẳng hẹn quay về
Ai nỡ quên câu thề,
cho cung đàn não nề bên sông.

Dưới ánh trăng năm nào,
tình ta thiết tha duyên đầu
Nay bỗng em qua cầu,
giờ anh phải biết về đâu
Buồn héo hắt buồn ơi,
cung đàn xưa lỗi nhịp tơ sầu
Người đi quên mối duyên đầu
Để cung đàn đếm giọt buồn thương.

Hò cống líu hò xang,
xang hò liu cống hò xang cống
Hò cống líu hò xang,
xang hò liu cống xang liu hò

Ai ơi chớ quên câu thề
Xin quay về bến hẹn người ơi
Ai ơi dẫu xa phương trời
Xin quay về với bạn tình chung.

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm