Đi Đâu Cho Thiếp Theo Cùng

Sáng tác: 

Phạm Duy

Trình bày: 

Ngọc Mai


Đi đâu cho thiếp theo cùng
Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam
Ví dầu tình có dở dang
Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về

Tới đây lạ xứ quen người
Trăm bề (mà) nhún nhẳn đừng cười tôi nghe
Ví dầu tình bén duyên thề
Thì xin kết bạn đền nghì trúc mai

Hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ hò lơ hó lơ

Đèn nào cao cho bằng đèn châu đốc
Gió nào độc cho bằng gió gò công
Vợ chồng son đã nuôi lòng ước mong
Thuận vợ chồng ta cùng tát biển đông

Hò lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ hò lơ hó lơ


Xem trên Youtube

Đi [A] đâu cho thiếp theo [E] cùng
Đói [A] no thiếp [E] chịu lạnh lùng thiếp [A] cam
Ví [E] dầu tình có dở [A] dang
Thì cho thiếp [E] gọi đò [A] ngang thiếp [E] về

Tới [D] đây lạ xứ quen [Bm] người
Trăm bề (mà) nhún [A] nhẳn đừng cười tôi [D] nghe
Ví [Bm] dầu tình bén duyên [C#m] thề
Thì xin kết [Em] bạn đền nghì trúc [Am] mai

Hò [Am] lơ hó lơ lắng tai [Em] nghe tiếng ai đang hò [F] lờ hò lơ hó [Am] lơ

Đèn nào [Am] cao cho bằng đèn châu [Em] đốc
Gió nào [C] độc cho bằng [D] gió gò [Em] công
Vợ chồng [Am] son đã nuôi lòng ước [Dm] mong
Thuận vợ [E] chồng ta cùng tát biển [Am] đông

Hò [Em] lơ hó lơ lắng tai nghe tiếng ai đang hò lờ hò lơ hó [Am] lơ


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm