Đêm Tàn Bến Ngự

Sáng tác: 

Dương Thiệu Tước

Trình bày: 

Hoài Phương
Nghe thêm