Đêm Lang Thang

Sáng tác: 

Vinh Sử

Trình bày: 

Hoàng Minh Viễn
Nghe thêm