Đêm Đông

Sáng tác: 

Nguyễn Văn Thương

Trình bày: 

Trần Mạnh Tuấn
Nghe thêm