Đẩy xe bò

Sáng tác: 

DTAP

Trình bày: 

Phương Mỹ Chi


Một túp lều tranh
Và hai trái tim siêu chân thành
Ôi ngày xưa
Vài ba bữa no nê là yêu

Giời ơi đừng điêu
Người ta có mong đâu nuông chiều
Bốn bát bánh đúc
Thầy u nói “Ừ” là yêu

Pre:
Sao bây giờ chẳng giống như tình yêu ở trong “Vợ Nhặt”
Người ta đến nhanh rồi đi
Hợp tan cũng nhanh tan hợp nì
Giờ tốt nhất mau hợp tác để nhanh tác hợp
Tình yêu của anh ở đây
Sao chẳng nói câu này:

Chorus:
“Muốn ăn cơm trắng mấy giò
Lại đây mà đẩy xe bò với anh”
Muốn ăn cơm trắng mấy giò
Lại đây mà đẩy xe bò
Ơ mà lấy xe bò mà đẩy đi

Bridge:
Bánh đúc người dưng
Gió thoảng thơm lừng
Một câu đưa đẩy
Tình em đủ đầy

Đong bát ngọc rơi
Gió ngược lên trời
Mình se duyên mới
Cười quên nắng đời


Xem trên Youtube

[Dm] Một túp lều tranh và [F] hai trái tim siêu chân thành
[C] Ôi ngày xưa vài [Bb] ba bữa no nê là yêu
[Dm] Giời ơi đừng điêu người [F] ta có mong đâu nuông chiều
[C] Bốn bát bánh đúc thầy [Bb] u nói ừ là yêu.

Sao bây [Bb] giờ chẳng giống như tình [F] yêu ở trong Vợ Nhặt
Người [Dm] ta đến nhanh rồi đi hợp [C] tan cũng nhanh tan hợp nì
[Bb] Giờ tốt nhất mau hợp [F] tác để nhanh tác hợp
Tình [Dm] yêu của anh ở đây sao chẳng [C] nói câu này.

Muốn [Bb] ăn cơm trắng mấy [F] giò
Lại đây mà [Dm] đẩy xe bò với [C] anh
Muốn [Bb] ăn cơm trắng mấy [F] giò
Lại đây mà [Dm] đẩy xe bò
Ơ mà [C] lấy xe bò mà đẩy [Bb] đi. [F] [Dm] [C] [Bb] [F] [Dm] [C]

Sao bây [Bb] giờ chẳng giống như tình [F] yêu ở trong Vợ Nhặt
Người [Dm] ta đến nhanh rồi đi hợp [C] tan cũng nhanh tan hợp nì
[Bb] Giờ tốt nhất mau hợp [F] tác để nhanh tác hợp
Tình [Dm] yêu của anh ở đây sao chẳng [C] nói

Bánh đúc người [Bb] dưng [F]
Gió thoảng thơm [Dm] lừng [C]
Một câu đưa [Bb] đẩy [F]
Tình em đủ [Dm] đầy [C]

Đong bát ngọc [Bb] rơi [F]
Gió ngược lên [Dm] trời [C]
Mình se duyên [Bb] mới [F]
Cười quên nắng [Dm] đời [C]

Muốn [Bb] ăn cơm trắng mấy [F] giò
Lại đây mà [Dm] đẩy xe bò với [C] anh
Muốn [Bb] ăn cơm trắng mấy [F] giò
Lại đây mà [Dm] đẩy xe bò
Ơ mà [C] lấy xe bò mà đẩy [Bb] đi.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm