Dắt Dìu Con Đi

Sáng tác: 

Lãng Du

Trình bày: 

Phương Anh


1. Dắt dìu con đi, đi bên Ngài nào có sợ chi
Giông tố giăng đầy có Ngài con chẳng lo gì
Ngài dắt dìu con đi như người Cha
Ngài nắm chặt tay con không rời xa
Từng bước Ngài nâng niu không bao giờ để con vấp ngã.

ĐK:
Tình Ngài dìu dắt con bước trên nẻo ngay
Dù qua thung lũng hay hố sâu hiểm nguy
Con vẫn vui sướng khi tựa nương bên Ngài
Dắt dìu con đi!

Lòng này nguyện hát vang khúc ca tạ ơn
Tạ ơn Thiên Chúa đã dẫn đưa đời con
Bên dòng suối mát nơi chan chứa ân tình
Xin dắt dìu con đi.

2. Bước đường trần gian có Ngài lòng sẽ bình an
Dẫu có nguy nan có Ngài con sẽ an toàn
Dẫu có nhiều chông gai con sợ chi
Vì Chúa ở bên con dẫn đường đi
Vì Chúa dìu đưa con, con an lòng cậy tin vững trí.

ĐK:
Tình Ngài dìu dắt con bước trên nẻo ngay
Dù qua thung lũng hay hố sâu hiểm nguy
Con vẫn vui sướng khi tựa nương bên Ngài
Dắt dìu con đi!

Lòng này nguyện hát vang khúc ca tạ ơn
Tạ ơn Thiên Chúa đã dẫn đưa đời con
Bên dòng suối mát nơi chan chứa ân tình
Xin dắt dìu con đi.


Xem trên Youtube

1. Dắt dìu con [Am] đi, đi bên Ngài nào có sợ [Dm] chi
Giông tố giăng [G] đầy có Ngài con chẳng lo [C] gì
Ngài dắt dìu [Dm] con đi như người [G] Cha
Ngài nắm chặt tay [C] con không rời [Am] xa
Từng bước Ngài nâng [Dm] niu không bao [G] giờ để con vấp [E7] ngã.

ĐK:
Tình Ngài dìu [Am] dắt con bước trên nẻo [Dm] ngay
Dù qua thung [G] lũng hay hố sâu hiểm [C] nguy
Con vẫn vui [F] sướng khi tựa nương bên [E] Ngài
Dắt dìu con [E7] đi!

Lòng này nguyện [Am] hát vang khúc ca tạ [Dm] ơn
Tạ ơn Thiên [G] Chúa đã dẫn đưa đời [C] con
Bên dòng suối [F] mát nơi chan chứa ân [E7] tình
Xin dắt dìu con [Am] đi.

2. Bước đường trần [Am] gian có Ngài lòng sẽ bình [Dm] an
Dẫu có nguy [G] nan có Ngài con sẽ an [C] toàn
Dẫu có nhiều chông [Dm] gai con sợ [G] chi
Vì Chúa ở bên [C] con dẫn đường [Am] đi
Vì Chúa dìu đưa [Dm] con, con an [G] lòng cậy tin vững [E7] trí.

ĐK:
Tình Ngài dìu [Am] dắt con bước trên nẻo [Dm] ngay
Dù qua thung [G] lũng hay hố sâu hiểm [C] nguy
Con vẫn vui [F] sướng khi tựa nương bên [E] Ngài
Dắt dìu con [E7] đi!

Lòng này nguyện [Am] hát vang khúc ca tạ [Dm] ơn
Tạ ơn Thiên [G] Chúa đã dẫn đưa đời [C] con
Bên dòng suối [F] mát nơi chan chứa ân [E7] tình
Xin dắt dìu con [Am] đi.


Dắt dìu con đi


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Tôn Giáo


Nghe thêm