Dark Side

Trình bày: 

Kelly Clarkson


Có tất cả những người đàn ông tốt đi
Mà là tất cả các vị thần?
Hercules đường phố khôn ngoan
Để chống lại tỷ lệ cược tăng?
Là không có một hiệp sĩ trắng trên một chiến mã bốc lửa?
Muộn vào ban đêm quăng và lần lượt, và ước mơ của những gì tôi cần

[Chorus:]
Tôi cần một người anh hùng
Tôi đang nắm giữ cho một anh hùng đến tận cuối của đêm
Anh ấy phải mạnh mẽ
Và ông phải được nhanh chóng
Và anh ấy phải tươi từ cuộc chiến
Tôi cần một người anh hùng
Tôi đang nắm giữ cho một anh hùng til ánh sáng buổi sáng
Anh ấy phải chắc chắn
Và nó phải sớm được
Và ông phải lớn hơn cuộc sống

Một nơi nào đó sau nửa đêm
Trong tưởng tượng ngông cuồng nhất của tôi
Một nơi nào đó chỉ cần vượt ra ngoài tầm với của tôi
Có ai đó đạt lại cho tôi
Đua xe trên sấm và gia tăng cùng với nhiệt
Nó sẽ mất một siêu nhân để quét tôi chân tôi

[Chorus]

Up nơi núi đáp ứng các tầng trời ở trên
Ra nơi sét chia tách biển
Tôi sẽ thề rằng có một người nào đó một nơi nào đó
nhìn tôi

Thông qua gió và lạnh và mưa
Và cơn bão và lũ lụt
Tôi có thể cảm thấy cách tiếp cận của ông
Giống như ngọn lửa trong máu của tôi

Thể loại:  Âu Mỹ,  Pop


Nghe thêm