Đảo Chân Mây

Trình bày: 

Phương Thanh & 

B.O.M


Nơi ảnh tượng nghìn trùng sóng vỗ,đảo chân mây nửa nổi nửa chìm,biển rì rào như tiếng em hát,sóng thao thức cùng Trường Sa.Biển quê mình đẹp mãi màu xanh,trong tóc em có chiều dương xanh thẳm,biển trắng đêm bước trên đầu ngọn sóng,những dấu chân in đậm,tan Trường Sa mênh mông.Hát cùng anh Trường Sa bát ngát,giữa ầm ào sóng gió biển khơi.Đếm sao biển nghe lòng thao thức.Nhớ về em từ đảo chân mây.Hát cùng anh giữa trùng khơi sóng,những cánh thư hơi ấm đất liền biển ngăn giữa muôn trùng sóng bão.Hát cùng em giữa đảo chân mây.(lần 2)Biển ngăn giữa muôn trùng sóng bão.Hát cùng em giữa đảo chân mây.
Nguyễn Đặng Như Thủy,5D.Trường:Tô Vĩnh Diện


Nghe thêm