Dancing On My Own

Trình bày: 

Cyrus Villanueva


Verse 1]
Somebody said you got a new friend
But does she love you better than I can?
And there's a big black sky over my town
I know where you're at I bet she's around
And yeah I know it's stupid, but I just gotta see it for myself

[Chorus]
I'm in the corner, watching you kiss her, oh oh oh
And I'm right over here, why can't you see me? Oh oh oh
And I'm giving it my all
But I'm not the guy you're taking home, oooh
I keep dancing on my own

[Verse 2]
I just wanna dance all night
And I'm all messed up, I'm so out of line, yeah
Stilettos on broken bottles
I'm spinning around in circles

[Chorus]
I'm in the corner, watching you kiss her, oh oh oh
And I'm right over here, why can't you see me? Oh oh oh
And I'm giving it my all
But I'm not the guy you're taking home, ooh
I keep dancing on my own
And oh, nah

[Bridge]
So far away, but still so near
The lights come on, the music dies
But you don't see me standing here
I just came to say goodbye

[Chorus]
I'm in the corner, watching you kiss her, ohh
And I'm giving it my all
But I'm not the guy you're taking home, oooh
I keep dancing on my own
And oh, nah
Said I'm in the corner, watching you kiss her, oh​ no
And I'm right over here, why can't you see me? Oh no
And I'm giving it my all
But I'm not the guy you're taking home, ooh
And I keep dancing on my own

[Outro]
So far away, but still so near
The lights come on, the music dies
But you don't see me standing here


Xem trên Youtube

Có người nói anh đã có người bạn mới
Thế nhiêu liệu cô ta có yêuanh hơn tôi không
Và đó là một khoảng trời đen tối bao trùm cả tâm can tôi
Tôi biết nơi anh đến, tôi cá cô ta đang kề bên
Và tôi biết thật là ngờ nghệch nhưng tôi cần tỏ tường vì bản thân mình

Tôi đứng ở góc kia chỉ dõi theo anh hôn cô ta
Tôi đứng ở đây đằng kia kìa, cớ sao anh lại không thấy tôi
Tôi trao anh tất cả
Thế nhưng tôi chẳng phải chàng trai cùng anh về nhà
Tôi cứ tiếp tục nhảy một mình

Tôi muốn nhảy một mình cả đêm thâu
Và giờ tôi thật rối bời, tôi mất phương hướng
Giày cao gót và những mảnh chai vỡ
Tôi đang cuồng quay

Tôi đứng ở góc kia chỉ dõi theo anh hôn cô ta
Tôi đứng ở đây đằng kia kìa, cớ sao anh lại không thấy tôi
Tôi trao anh tất cả
Thế nhưng tôi chẳng phải chàng trai cùng anh về nhà
Tôi cứ tiếp tục nhảy một mình

Thật xa nhưng cũng thật gần
Ánh đèn vẫn còn sáng nhưng điệu nhạc đã tắt
Thế nhưng anh chẳng trông thấy tôi ở đứng ở đây
Tôi chỉ đến để nói lời tạm biệt

Tôi đứng ở góc kia chỉ dõi theo anh hôn cô ta
Tôi đứng ở đây đằng kia kìa, cớ sao anh lại không thấy tôi
Tôi trao anh tất cả
Thế nhưng tôi chẳng phải chàng trai cùng anh về nhà
Tôi cứ tiếp tục nhảy một mình

Thật xa nhưng cũng thật gần
Ánh đèn vẫn còn sáng nhưng điệu nhạc đã tắt
Thế nhưng anh chẳng trông thấy tôi ở đứng ở đây


Thể loại:  Khác


Nghe thêm