Cùng Hành Quân Giữa Mùa Xuân

Sáng tác: 

Cẩm La

Trình bày: 

Cao Minh


Khi tiếng chim hót vang lên lời ca
Và khi nắng tỏa rộn bước quân hành xa,
Thì em có nghe tiếng mùa xuân về,
Giục cất bước giải phóng cho làng quê.
Trên núi sông mến yêu đây của ta,
Mà khi bóng giặc còn đó chưa rời xa,
Thì em có nghe tiếng mùa xuân về,
Lời thôi thúc phải đánh tan giặc kia.
A! Ta chào mùa xuân hành quân giành chiến thắng.
A! Ta chào mùa xuân sục sôi triều cách mạng.
Xuân thắm tươi là trên nơi tiền tuyến.
Cùng hành quân đi giữa mùa xuân.
Xuân thắm tươi là trên nơi tiền tuyến.
Cùng hành quân đi giữa mùa xuân.

Khi giữ cho lúa ngô xanh đồng ta
Và khi phá lộ chặn đánh xe giặc qua,
Là luôn có em bám ruộng và ngăn thù,
Đời tranh đấu đẹp thắm hoa đồng quê.
Khi tiếng hô đấu tranh vang thành đô
Đình công bãi thị đòi áo cơm tự do,
Là luôn có em giữa dòng người căm thù,
Cùng tiến bước và cất cao lời ca.
A! Ta chào mùa xuân đồng quê bừng khí thế.
A! Ta chào mùa xuân thành phố diệt Mỹ ngụy.
Hai chúng ta từ trên hai trận tuyến,
Cùng hành quân đi giữa mùa xuân.
Xuân đấu tranh tiền phương hay hậu tuyến.
Cùng hành quân đi giữa mùa xuân.

1. Khi tiếng [G] chim hót vang lên lời ca
Và [C] khi nắng [G] toả rộn [F] bước quân hành [C] xa
Thì [Am] em có nghe tiếng [F] mùa xuân [D] về
Giục cất [Em] bước giải phóng cho làng [G] quê

Trên núi [G] sông mến yêu đây của ta
Mà [C] khi bóng [D] giặc còn [Em] đó chưa rời [Am] xa
Thì em có nghe tiếng mùa xuân [D] về
Lời thôi [Em] thúc phải đánh tan giặc [G] kia

[C] Ah. Ta chào mùa xuân hành quân giành [G] chiến thắng
Ta chào mùa [Em] xuân sục sôi triều [G] cách mạng
Xuân thắm [F] tươi là trên nơi tiền [D] tuyến
Cùng hành quân đi giữa mùa [G] xuân
Xuân thắm tươi là trên nơi tiền [Em] tuyến
Cùng hành [D] quân đi [A7] giữa mùa [D] xuân.

2. Khi giữ [G] cho lúa ngô xanh đồng ta
Và [C] khi phá [G] lộ chắn [F] đánh xe giặc [C] qua
Là [Am] luôn có em bám [F] ruộng và ngăn [D] thù
Đời tranh [Em] đấu đẹp thắm hoa đồng [G] quê.

Khi tiếng [G] hô đấu tranh vang thành phố
Đình [C] công bãi [D] thị đòi [Em] áo cơm tự [Am] do
Là luôn có em giữa dòng người căm [D] thù
Cùng tiến [Em] bước và cất cao lời [G] ca!

[C] Ah. Ta chào mùa xuân đồng quê bừng [G] khí thế
Ta chào mùa [Em] xuân thành phố diệt Mỹ [G] nguỵ
Hai chúng [F] ta từ trên hai trận [D] tuyến
Cùng hành quân đi giữa mùa [G] xuân
Xuân đấu tranh tiền phương hay hậu [Em] tuyến
Cùng hành [D] quân đi [A7] giữa mùa [D] xuân.

3. Xuân nước [G] non chứa chan bao tình thương
Lòng [C] ta ấm [G] lửa tình [F] nghĩa hậu [C] phương
Kìa [Am] em có nghe sóng [F] người lên [D] đường
Cùng chung [Em] sức giải phóng cho miền [G] Nam.

Trên núi [G] sông gấm hoa Việt Nam
Mùa [C] xuân thắng [D] lợi giặc [Em] Mỹ phải [Am] tan
Là khi có em giữa dòng người vô [D] tận
Lại nao [Em] nức xây đắp cho miền [G] Nam.

[C] Ta chào mùa xuân miền nam lừng [G] chiến thắng
Ta chào mùa [Em] xuân miền bắc càng vững [G] mạnh
Nam Bắc [F] chia lửa chung tay diệt [D] Mỹ
Cùng hành quân đi giữa mùa [G] xuân
Nam Bắc hai miền chung tay diệt [Em] Mỹ
Cùng hành [D] quân đi [A7] giữa mùa [G] xuân


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Cách Mạng


Nghe thêm