Công cò nuôi con

Sáng tác: 

Nguyễn Khánh Sang

Trình bày: 

Nguyễn Khánh Sang & 

Đạt Võ


1. Con cò mà đi giữa đêm
Bắt tôm bắt tép đem về nuôi con
Cò con no béo no tròn
Thân cò mẹ đói héo mòn theo tháng năm.

2. Thân cò sợ con trông mong
Mới bay vội quá té nhào bờ ao
Ai thương, ai giúp tôi nào
Thân này không tiếc sợ con cò ai nuôi.

ĐK:
Rồi thì ngày đủ cánh lông
Cò con khôn lớn nó cặp kè bay xa
Để lại đây thân xác mẹ già
Chiều ra sân ngóng con tôi bình yên không.

Này cò cò chứ quên công
Có thân xác ấy mày nhờ vào ai
Còn mẹ cha đừng nghĩ còn hoài
Mai này đau đớn giữa làn khói hương.


Xem trên Youtube

1. Con [Dm] cò mà đi giữa [F] đêm
Bắt tôm bắt [Bb] tép [C] đem về nuôi [Dm] con
Cò [C] con no béo no [F] tròn
Thân cò mẹ [Bb] đói héo [A7] mòn theo tháng [Dm] năm.

2. Thân [Dm] cò sợ con trông [F] mong
Mới bay vội [Bb] quá [C] té nhào bờ [Dm] ao
Ai [C] thương, ai giúp tôi [F] nào
Thân này không [Am] tiếc sợ [A7] con cò ai [Dm] nuôi.

ĐK:
Rồi [Bb] thì ngày đủ cánh [C] lông
Cò con khôn [Bb] lớn [C] nó cặp kè bay [F] xa
Để lại [Gm] đây thân xác mẹ [Am] già
Chiều ra sân [Bb] ngóng con [C] tôi bình yên [F] không.

Này [Bb] cò cò chứ quên [C] công
Có thân xác [Bb] ấy mày [C] nhờ vào [F] ai
Còn mẹ [Gm] cha đừng nghĩ còn [Am] hoài
Mai này đau [Bb] đớn giữa [A7] làn khói [Dm] hương.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm