Công Chúa Tuyết

Sáng tác: 

Gia Ly

Trình bày: 

Lương Minh Trang


Từng bông tuyết sẽ rơi xuống giữa đêm đông lạnh
Làm lòng em buốt giá thêm vì nhớ anh
Ngày xưa đó mình bên nhau
Tình xanh đó là vĩ vãng
Người bỏ em khi em đã quá yêu anh
Ngày đông ấy đã khiến tim em lạnh lùng
Đợi anh mãi đã khiến tâm hồn giá băng
Ngoài kia tuyết còn rơi mãi
Ngồi đây em và nước mắt
Người xưa có biết nơi đây em vẫn chờ
Nàng công chúa tuyết ấy là chính em
Với tâm hồn giá băng
Vẫn trông chờ tình anh mỏi mòn
Ngày mai nắng sớm sẽ lam vỡ tan
Trái tim lạnh giá băng
Sẽ không còn công chúa tuyết của ngày xưa.
Từng bông tuyết sẽ rỏi dưới đêm đông lạnh
LÀm lòng em buốt giá thêm vì nhớ anh
Ngày xưa đó mình bên nhau
Tình xanh ấy là vĩ vãng
Người bỏ em khi em đã quá yêu anh
Ngày đông ấy đã khiến tim em thêm lạnh
Dợi anh mãi đã khiến tâm hồn giá băng
Ngoài kia tuyết còn rơi mãi
Ngồi đây em và nươc mắt
Người xưa có biết nơi đây em vẫn chờ
Nàng công chúa tuyết ấy là chính em
Với tâm hồn giá băng
Vẫn trông chờ tình anh mỏi mòn
Ngày mai nắng sớm sẽ làm vỡ tan
Trái tim lạnh giá băng
Sẽ không còn công chúa tuyết cua ngày xưa
Nàng công chúa tuyêt ấy la chính em
Với tâm hồn giá băng
Vẫn trông chờ tình anh mỏi mòn
Ngày mai nắng sớm sẽ tan
Trái tim lạnh giá băng
Sẽ không còn công chua tuyết trong truyền thuyết

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ


Nghe thêm