Còn Thương Góc Bếp Chái Hè

Sáng tác: 

Bắc Sơn

Trình bày: 

Phương Dung
Nghe thêm