Con giờ thành trẻ mồ côi

Sáng tác: 

Lê Xuân Thơm

Trình bày: 

Ngân Hà


1. Ngày ấy ngày của giông bão
Thành phố bỗng như lặng câm
Me đi về nơi ấy, bỏ lại đứa con thơ
Đường phố từng đoàn xe qua
Đoàn xe còi vang gầm rú
Bao nhiêu là làn khói trắng

Hương trầm lãng vãng đâu đây
Tiếng con gọi Mẹ đêm đêm
Mẹ ơi, Mẹ về nơi đâu?
Cha ơi, Cha ở nơi nào
Con giờ thành kẻ mồ côi
Chỉ vì đại dịch Cô vy
Làm cho bao người ly tan
Trẻ thơ bơ vơ giữa đời
Đêm trường văng vẳng lời ru

2. Ngày ấy ngày của giông bão
Thành phố bỗng như lặng câm
Me đi về nơi ấy, bỏ lại đứa con thơ
Đường phố từng đoàn xe qua
Đoàn xe còi vang gầm rú
Bao nhiêu là làn khói trắng

Hương trầm lãng vãng đâu đây
Tiếng con gọi Mẹ đêm đêm
Mẹ ơi, Mẹ về nơi đâu?
Cha ơi, Cha ở nơi nào
Con giờ thành kẻ mồ côi
Chỉ vì đại dịch Cô vy
Làm cho bao người ly tan
Trẻ thơ bơ vơ giữa đời
Đêm trường văng vẳng lời ru

Mai này khi con khôn lớn
Không còn được trả ơn Cha
Còn đâu bóng Mẹ hôm sớm đi
Cầu mong đại dịch mau hết trường


Xem trên Youtube

1. [Am] Ngày ấy ngày của giông [Am] bão
Thành phố [A7] bỗng như lặng [Dm] câm
Me đi về nơi [E7] ấy, bỏ lại đứa con [Am] thơ
Đường [Am] phố từng đoàn xe [Am] qua
Đoàn xe [A7] còi vang gầm [Dm] rú
Bao nhiêu là làn khói [E7] trắng

Hương [E7] trầm lãng vãng đâu [Am] đây
Tiếng [C] con gọi Mẹ đêm [C] đêm [A7]
Mẹ [Dm] ơi, Mẹ về nơi [Dm] đâu?
Cha [Am] ơi, Cha ở nơi nào [E]?
Con [E7] giờ thành kẻ mồ [E7] côi
Chỉ [C] vì đại dịch Cô [C] vy [A7]
Làm [Dm] cho bao người ly [Dm] tan
Trẻ [Am] thơ bơ vơ giữa đời [E]
Đêm [E7] trường văng vẳng lời [Am] ru

2. [Am] Ngày ấy ngày của giông [Am] bão
Thành phố [A7] bỗng như lặng [Dm] câm
Me đi về nơi [E7] ấy, bỏ lại đứa con [Am] thơ
Đường [Am] phố từng đoàn xe [Am] qua
Đoàn xe [A7] còi vang gầm [Dm] rú
Bao nhiêu là làn khói [E7] trắng

Hương [E7] trầm lãng vãng đâu [Am] đây
Tiếng [C] con gọi Mẹ đêm [C] đêm [A7]
Mẹ [Dm] ơi, Mẹ về nơi [Dm] đâu?
Cha [Am] ơi, Cha ở nơi nào [E]?
Con [E7] giờ thành kẻ mồ [E7] côi
Chỉ [C] vì đại dịch Cô [C] vy [A7]
Làm [Dm] cho bao người ly [Dm] tan
Trẻ [Am] thơ bơ vơ giữa đời [E]
Đêm [E7] trường văng vẳng lời [Am] ru

Mai [Am] này khi con khôn [Am] lớn
Không [A7] còn được trả ơn [Dm] Cha
Còn [E] đâu bóng Mẹ hôm sớm [E7]
Con đành tự bước con [Am] đi
Cầu [E] mong đại dịch mau hết [E7]
Để cho con thơ tới [Am] trường

Con giờ thành trẻ mồ côi


Thể loại:  Việt Nam


Nghe thêm