Còn Đò Lỡ Hẹn

Sáng tác: 

Phạm Hòa Khánh

Trình bày: 

Lê Như
Nghe thêm