Cô Thắm Về Làng

Sáng tác: 

Giao Tiên

Trình bày: 

Thanh Kim Huệ & 

Mai Hữu ÁnhThể loại:  Việt Nam,  Cải Lương


Nghe thêm