Cố Nhân Ơi

Sáng tác: 

KxK

Trình bày: 

KxKXem trên YoutubeNghe thêm