Cô Hàng Nước

Sáng tác: 

Vũ Minh

Trình bày: 

Trần Thái Hòa
Nghe thêm